Wypadki przy Pracy w Anglii

Twoje Uprawnienia do Odszkodowania z Tytułu Wypadku w Miejscu Pracy

Jeśli zostałeś poszkodowany na skutek wypadku w miejscu pracy być może przysługuje Ci prawo do odszkodowania na zasadzie 'Bezpłatne Usługi Nieistotna Wygrana Czy Nie'.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej Carrs są jednymi z najlepszych specjalistów w dziedzinie odszkodowań z tytułu wypadków. Jesteśmy znani z wieloletniej praktyki polegającej na pomocy w uzyskaniu pełnego, prawnie nalażącego się odszkodowania w skutek złamania prawa w miejscu pracy.

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do respektowania polisy ubezpieczeniowej w przypadku roszczeń ze strony pracowników 'Kodeks Prawa i Bezpieczeństwa Pracy Act 1974' ('Health and Safety at Work Act 1974').

Jeśli wypadek został spowodowany przez osobę trzecią (współpracownika) również jesteś uprawniony do roszczenia odszkodowawczego w stosunku do pracodawcy, które powinno być zrekompensowane przez pracodawcę - polisą ubezpieczeniową.

Jeśli wypadek był częściowo z Twojej winy prawdopodobnie jesteś uprawniony do odszkodowania, jeśli główną przyczyną było złamanie prawa kodeksu pracy.

Kancelaria Prawna Carrs poinformuje Cię o zakresie i wysokości odszkodowania, które masz prawo rościć za zadośćuczynienie za wszelakie straty, ból i cierpienie. Skontaktuj się z nami.

Pomagamy klientom w sprawach dotyczących utraty wynagrodzenia, odzyskania różnego rodzaju strat z tego tytułu, zarówno w przeszłości jak i także w stratach związanych z przyszłą pracą zawodową i utratą części albo całości przynależności emerytalnych w skutek Twojego wypadku. Pomagamy również w następujących roszczeniach:

  • uzyskania wynagrodzenia tymczasowego
  • zwrot kosztów za prywatne leczenie włącznie z kosztami fizjoterapii i rehabilitacji
  • uzyskania wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego
  • pomocy socjalnej z powodu niezdolności do pracy

Wystąpienie z roszczeniem z tytułu wypadku w miejscu pracy

Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z jednym ze specjalizujących się w tej dziedzinie prawników.

Bardzo ważne jest, aby wybrać prawnika z odpowiednim doświadczeniem i determinacją w wyegzekwowaniu odszkodowania z tytułu wypadku.

Prawnicy Kancelarii Carrs zapewniają kompleksowe przeprowadzenie sprawy, powołując się na lata praktyki w wygrywaniu różnego rodzaju roszczeń z tytułu wypadków związanych z pracą zawodową zarówno w przemyśle jak i w handlu.

Oferujemy bezpłatną pomoc i porady w zakresie Twoich uprawnień do wystąpienia z roszczeniem w stosunku do pracodawcy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu, również w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Naszą gwarancją są 'Bezpłatne Usługi Nieistotna Wygrana Czy Nie', klient nie ponosi żadnych kosztów własnych, za pomoc poszkodowanemu nie pobieramy wynagrodzenia. Nasz klient otrzymuje 100% wartości odszkodowania. Wszelkie koszty postępowania roszczeniowego ponosi pracodawca. Wizyty domowe mogą być zorganizowane w ciągu 24 godzin.

Zadzwoń dzisiaj pod numer 0800 587 0746 po konsultację prawną z dziedziny Prawa i Wypadków w Miejscu Pracy albo skontaktuj się z nami.

Prawnik z Kancelarii Carrs skontaktuje się z Tobą i poinformuję Cię o Twoich uprawnieniach do roszczeń odszkodowawczych na zasadzie 'Bezpłatne Usługi Nieistotna Wygrana Czy Nie'.